Monday, July 09, 2007

Δύο κτίρια «απειλεί» το μετρό

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 9/7/2007

Δύο κτίρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κινδυνεύουν να υποστούν σημαντικές ζημιές και να καταστούν ανασφαλή για χρήση, καθώς, ενώ από χρόνια έχουν επισημανθεί τα στατικά προβλήματά τους, βάσει του ελέγχου τρωτότητας που έχει διενεργηθεί, ουσιαστικά δεν έγινε καμιά περαιτέρω ενέργεια για την απαιτούμενη ενίσχυσή τους. Τα κτίρια αυτά μάλιστα βρίσκονται στη ζώνη επιρροής της γραμμής του μετρό, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι φόβοι για τη στατικότητά τους. Πρόκειται για το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ και για το κτίριο των τοπογράφων.

Τα συγκεκριμένα κτίρια, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έτσι κι αλλιώς εμφανίζουν προβλήματα στατικότητας και απαιτούνται εργασίες ενίσχυσής τους, ενώ η διέλευση της γραμμής του μετρό από το ΑΠΘ ενδεχομένως να επιτείνει το πρόβλημά τους. Η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων κτιρίων και η ανάγκη ενίσχυσής τους δε διαπιστώθηκε σήμερα, αλλά εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, μετά τη σχετική μελέτη που έγινε από το Εργαστήριο Σκυροδέματος στα κτίρια της πανεπιστημιούπολης.

Η ολοκλήρωση του προσεισμικού ελέγχου τρωτότητας σε ένα σύνολο 204 κτιρίων της πανεπιστημιούπολης είχε δείξει πως τα κτίρια του κάμπους του ΑΠΘ είναι σε καλύτερη κατάσταση κατά μέσο όρο από τα περίπου 500 κτίρια νοσοκομείων και σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, που επίσης ελέγχθηκαν για την τρωτότητά τους. Εντούτοις, 30 από τα κτίρια του ΑΠΘ μπήκαν στο... μικροσκόπιο των ελέγχων. Κινδύνους στατικότητας μέχρι του σημείου να κινδυνεύσει με κατάρρευση δεν είχε κανένα κτίριο, όμως ορισμένα τονίστηκε ότι θα χρειαστούν ενισχύσεις ή άλλου είδους επεμβάσεις.

Κινδυνεύουν

Ανάμεσα στα κτίρια που είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, για ορισμένα από τα οποία ο προσεισμικός έλεγχος τρωτότητας προχώρησε από την πρώτη φάση (οπτικός) και στη δεύτερη, ήταν το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ και το κτίριο των τοπογράφων. Για το πρώτο μάλιστα κρίθηκε απολύτως αναγκαίο να γίνουν οι απαιτούμενες μελέτες ενίσχυσης, αλλά και να εγκριθούν κονδύλια για τις απαιτούμενες εργασίες. Για το κτίριο των τοπογράφων η διαδικασία δεν προχώρησε ούτε στη μελέτη.

Oπως δήλωσε στον «Α» ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των δημόσιων κτιρίων της Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Εργαστηρίου Σκυροδέματος του ΑΠΘ, Κοσμάς Στυλιανίδης, «τα δύο αυτά κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του μετρό είχε κριθεί ότι χρειάζονται ενίσχυση είτε περνούσε το μετρό, είτε όχι. Για το κτίριο διοίκησης η μελέτη ολοκληρώθηκε και μάλιστα επρόκειτο να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης, όμως "φρέναρε" λόγω της γειτνίασης του κτιρίου με τη γραμμή του μετρό. Η μελέτη εστάλη στην "Αττικό Μετρό ΑΕ", προκειμένου να τη δει και να κάνει τις παρατηρήσεις της, διότι τα δεδομένα αλλάζουν. Θα δούμε αν θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις κι από εκεί και πέρα θα πρέπει να προχωρήσει η ενίσχυση του κτιρίου. Από τα υπόλοιπα κτίρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής, στον άξονα από τον οποίο περνάει το μετρό, το πιο ευάλωτο -τρωτό- είναι το κτίριο των τοπογράφων. Το πρόβλημά του δεν προκύπτει λόγω παλαιότητας, αλλά λόγω του σχεδιασμού του και είναι από τα πλέον τρωτά κτίρια του ΑΠΘ. Δυστυχώς, δεν έγινε για την ενίσχυσή του κάποια ενέργεια ακόμη. Υπογραμμίζω πως ανεξαρτήτως μετρό είναι απαραίτητο γι αυτά τα δύο κτίρια να γίνουν οι μελέτες και τα έργα ενίσχυσής τους. Πιθανώς να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα από τη διέλευση του μετρό. Πιθανώς όμως να είναι οι εργασίες και η λειτουργία του μετρό ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Oπως και να εχει, πρέπει στα δύο κτίρια να γίνουν επεμβάσεις».

Βάσει της μελέτης τρωτότητας στα 204 κτίρια του ΑΠΘ, τα 30 χρειάστηκε να προχωρήσουν σε βαθύτερο έλεγχο σε σχέση με τον οπτικό και σε συγκέντρωση στοιχείων, ώστε για ορισμένα από αυτά -τα πιο προβληματικά- να γίνουν μελέτες ενίσχυσης και ακολούθως οι απαιτούμενες εργασίες.

Το κτίριο διοίκησης του πανεπιστημίου διαπιστώθηκε ότι είναι «μειονεκτικό» και θα χρειαστεί κάποιες επεμβάσεις, για τις οποίες μάλιστα η Πρυτανεία είχε δηλώσει πως εξασφάλισε και το απαιτούμενο ποσό για την εκτέλεση των εργασιών. Είναι ένα σημαντικό κτίριο, με μεγάλη συνάθροιση κόσμου, συνολικά 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πανεπιστημίου κι από το 2006 έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι απαιτούμενες επεμβάσεις. Oμως η διαδικασία «πάγωσε» εξαιτίας της διέλευσης του μετρό, ώστε να εξεταστούν και τυχόν επιπτώσεις από τις εργασίες κατασκευής και τη λειτουργία του έργου και να ληφθούν τα απαραίτητα επιπλέον μέτρα, για να μην απαιτηθεί εκ νέου μελέτη και πρόσθετες εργασίες.

Επηρεάζονται

Oπως τόνισε ο κ. Στυλιανίδης, «εμείς είμαστε υπέρ του έργου του μετρό. Oντως διατυπώνουμε επιφυλάξεις, αλλά πρέπει να βλέπουμε και το μέλλον του. Και είναι πραγματικότητα ότι η συγκεκριμένη χάραξη που επιλέχτηκε θίγει μια σειρά από κτίρια του ΑΠΘ, που είναι στη ζώνη επιρροής του μέσου. Πρόκειται για εκείνα τα κτίρια που είναι στον άξονα από τη Θεολογική Σχολή μέχρι το Πολυτεχνείο και τη στάση "Πανεπιστήμιο", κάτω από τη Φοιτητική Λέσχη. Είναι αρκετά τα κτίρια. Πρόκειται για τα συγκροτήματα της Θεολογικής, το κτίριο διοίκησης, το κεντρικό αμφιθέατρο, την κεντρική βιβλιοθήκη και την Πολυτεχνική Σχολή, που έχει πολλά επιμέρους κτίρια. Δε λέμε ότι θα έχουν πρόβλημα αυτά τα κτίρια λόγω μετρό. Λέμε όμως πως πρέπει να εξεταστούν ενδεχόμενες επιπτώσεις. Oταν κάνεις διάτρηση εδάφους, υπάρχουν στα κτίρια επιπτώσεις. Oταν η διάτρηση είναι σε μεγάλο βάθος, οι επιπτώσεις μειώνονται. Ενοχλούν ενδεχόμενες υποχωρήσεις του εδάφους, που μπορεί να οδηγήσουν σε μετακινήσεις θεμελίων και άρα σε βλάβες στην ανωδομή. Στη φάση λειτουργίας του μετρό θα υπάρχουν δονήσεις, οι οποίες πιθανώς να μεταφερθούν στα κτίρια. Πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά. Το μέγεθος των επιπτώσεων δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι σήμερα».

http://www.agelioforos.gr/archive/article.asp?date=7/9/2007&page=23

No comments: